Pastato (statinio ar jo dalies) energinio naudingumo sertifikavimas – tai procesas, kurio metu nustatomas pastato (jo dalies) skaičiuojamasis energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato (jo dalies) energinis naudingumas priskiriant pastatą (jo dalį) energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas.

Pastatai (jų dalys) pagal energinį naudingumą klasifikuojami į 9 klases: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. A++ klasė yra laikoma aukščiausia ir ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą (jo dalį).

Energinio naudingumo sertifikavimas atliekamas:

  • Projektuojant naujus statinius
  • Tvirtinant nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sandorius
  • Priduodant pastatus valstybinei statybų komisijai
  • Valdant ar eksploatuojant didesnius nei 500 kv. m. pastatus