• atstovaujame užsakovą susitikimuose su rangovais, architektais, valstybinėmis institucijomis;
  • vykdome kokybės, kiekių, terminų kontrolę, sudarome rangos darbų grafikus;
  • organizuojame statybos rangos darbų pirkimo konkursus, derybas, rengiame techninius projektus;
  • koordinuojame techninių projektų rengėjus;
  • parengiame statybos rangos darbų sutartis, kontroliuojame sutarties sąlygų laikymąsi;
  • konsultuojame statybos aikštelės parengimo statybai ir aprūpinimo energetiniais resursais klausimais.