• sklypo arba sklypo sutvarkymo plano parengimas;
  • statinių architektūros ir konstrukcijų techninių ir darbo projektų paruošimas;
  • gamybos (paslaugų) technologijų planavimas;
  • susisiekimo komunikacijų projektavimas;
  • šilumos gamybos (iki 10 MW) ir tiekimo projekto parengimas;
  • šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo projektavimas;
  • elektrotechnikos (400 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų) projektavimas;
  • apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, automatizacijos, aplinkos apsaugos projektavimo darbai;
  • pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo planų parengimas;
  • statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo plano sudarymas;
  • ekonominio įvertinimo projekto paruošimas.